full screen background image

Sulke gladde monde moet jêm kry

1076

ELNA ESTERHUYSEN

Verskeie spanne van plaaslike hoërskole het verlede week aan die Radikale Redenaarsfees (RRF) in die stad deelgeneem in die hoop om die beoordelaars te oortuig dat hul redenasievermoë goed genoeg is om na die Limpopo- en dalk selfs nasionale finale deur te dring.
Spanne van Hoërskool Pietersburg (PHS) en Curro Heuwelkruin, wat Donderdag in graadverband deelgeneem het, het deurgaans met hul kreatiwiteit en skeppende taalgebruik beïndruk en die gehoor van hul standpunte oortuig.
Een van die graad 9-groepe van PHS wat deur Ina van der Merwe, Afrikaans-departementshoof afgerig is, het die hoogste persentasie behaal; ‘n volle 93%.
Met hul onderwerp, ‘Jong bloed raas’, het die groep bekkige entoesiastiese tieners met uitstekende interaksie binne spanverband, skerp humor en genoeg selfvertroue die beoordelaar oorreed dat daar deeglik met hulle rekening gehou moet word.
Die RRF bestaan uit verskeie afdelings waaraan leerders kan deelneem waaronder ‘n skryfkunsfees, lees-, kunste-, redenaars-, kususse en skryfwerk.
Die doel van die fees is om leerders van graad R tot -12 die geleentheid te bied om voor ‘n gehoor op te tree en ‘n positiewe bydrae tot elke spreker se selfvertroue en selfkonsep te lewer met die oog op verbeterde kommunikasievermoëns.
Die Limpopo-finaal vind op 22 Augustus plaas en die nasionale finaal is op 31 Oktober.