full screen background image

Gestremde se ma kry R4,9 miljoen na padongeluk

657

Die lewe van ‘n plaaslike inwoner gaan ‘n drastiese verandering ondergaan nadat die Noord Gauteng Hooggeregshof verlede week in Pretoria ‘n eis teen die Padongelukkefonds (POF) van R4,9 miljoen toegeken het.
Plaaslike prokureur en deel van die vrou se regspan, Philip Smit sê sy en haar twee kinders waarvan een ‘n downsindroomlyer is, is in April 2010 deur haar man ontval nadat hy in ‘n motorfietsbotsing gesterf het.
“Ek het aan haar uitgewys dat sy en haar kinders geregtig is om as afhanklikes van haar man ‘n eis teen die POF in te stel vir die verlies aan onderhoud. Tydens die verhoor op 21 Oktober het ons en die POF se regspan geargumenteer oor die toepassing van ‘n gebeurlikheidsaftrekking op die weduwee-eiseres se eis, weens die normale statistiese kans vir haar op hertroue in die toekoms,” sê Smit.
Smit het verwys na ‘n saak tussen Susanna Maria Minne en POF van Julie 2013 waarin die hof beslis het dat ‘n vrou met ‘n gestremde kind in haar sorg, se kans op hertroue so klein is dat dit net sowel weggelaat kan word. “Met ander woorde, ‘n gebeurlikheidsaftrekking met betrekking tot die kans op hertroue word op 0% gestel en so ‘n weduwee kan 100% van haar verlies aan onderhoud eis,” sê Smit.
Hy sê die eiseres se advokaat, PJ Vermeulen het geargumenteer dat daar bestaande gesag geld na die uitspraak van die saak tussen Minne en POF en dat ‘n vrou wat vir die res van haar lewe na ‘n gestremde kind moet omsien, byna geen kans op hertroue het nie.
“Die uitspraak van regter Frans Kganyago verlede week is ‘n groot oorwinning ter ondersteuning van die regte vir regverdige skadevergoeding wat toegeken moet word aan moeders van gestremde kinders in verlies aan onderhoudeise,” sê Smit.S

Storie: RC Myburgh
>>[email protected]
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *