full screen background image

Vyf onkonvensionele gebruike van lewensdekking

487

Alhoewel die meeste mense nie daarvan hou om aan hul eie sterflikheid te dink nie, is dit noodsaaklik om lewensdekking uit te neem wat verrassende voordele inhou.
Lewensdekking kan meer as net finansiële sekuriteit vir geliefdes bied wanneer iemand te sterwe kom. “In sekere gevalle kan dit finansiële sekuriteit gee terwyl jy nog lewe,” sê Willem Barnard, besigheidsbestuurder van Sanlam Limpopo.
“Ongeag of jy kinders het of nie sal jy eiendom eerder aan iemand wil nalaat as om dit deur die bank te laat terugneem. Dit kan aan geliefdes geleentheid gee om dit teen markwaarde te verkoop indien hul dit nie wil hou nie,” verduidelik Barnard.
Hy beveel ook aan dat mense wat onderhoud betaal lewensdekking moet oorweeg. “As ’n polis in plek is, kan dit by dood van die onderhoudbetaler die voortsetting van onderhoudbetalings verseker. Dit is ook raadsaam om ongeskikt­heids­dekking en inkomstebeskermingsvoordele by die lewenspolis te voeg, sodat jy steeds die finansiële ondersteuning kan kry selfs wanneer die persoon wat die onderhoud betaal, weens ongeskiktheid of siekte nie meer kan werk nie.”
Barnard verduidelik ook dat krediteure op ‘n familie se bates beslag kan lê indien daar nie genoeg geld in die boedel is om uitstaande skuld te dek nie. Lewensdekking kan sulke onbetaalde skuld delg en familiebates beskerm.
“Indien jy besigheidsvennote gehad het en nie jou besigheidsbates van jou persoonlike boedel geskei het nie, sal jou vennote dalk ook gedwing word om die besigheid te sluit,” voeg hy by.
Wanneer iemand tot sterwe kom, is boedelbelasting betaalbaar en die agterblywendes sal ook ‘n fooi aan die eksekuteur van die boedel moet betaal om die boedel af te sluit. Dikwels het boedels nie genoeg kontant nie en eksekuteurs word gedwing om van die bates wat aan erfgename bemaak is, te verkoop voor die boedel afgehandel kan word.
“Die polisopbrengs van ’n lewenspolis sal gewoonlik teen persoonlike krediteure beskerm wees indien ’n trust as die begunstigde van die polis benoem is. ’n Trust kan die opbrengs van ’n lewenspolis beskerm, waar dit andersins moontlik deur onverantwoordelike erfgename verkwis sou word,” sê Barnard.
Hy gee ook die versekering dat hy en ander Sanlam Limpopo adviseurs kliënte kan help om ‘n volledige finansiële plan op te stel en bereken hoeveel dekking nodig is om alle behoeftes te dek.

Storie: MARKI FRANKEN
>>marki.observer@gmail.com