full screen background image
Louis Meintjes, president van TLU SA. Regs: Bennie van Zyl, hoofbestuurder van TLU SA. (Foto's: Internet)

TLU SA-taakgroep neem ekonomiese volhoubaarheid onder loep

178

TLU SA is besorg oor die ekonomiese volhoubaarheid van die landbou in Suid-Afrika en is daarom van mening dat ‘n volhoubaarheidsberaad vroeg in 2019 gehou moet word om te besin oor die wyse waarop landbou tans gestruktureer is en of dit tred gehou het met die hedendaagse werklikheid.
“Die afgelope paar jaar is die belewenis dat veral in die weste van Suid-Afrika daar baie druk op die voortgesette landbouproduksie gerealiseer het. In sekere distrikte het die vermoë om steeds in produksie te bly, feitlik tot stilstand gekom.
Daar kan baie redes daarvoor gesoek word, maar as die situasie ontleed word vind mens dat dit ‘n verskeidenheid van redes is wat kumulatief daartoe bygedra het.
Elke plaas is ‘n besigheidsentiteit in eie reg en daar kan dus nie ‘n algemene stelling gemaak word wat op almal van toepassing kan wees nie,” sê Bennie van Zyl, hoofbestuurder van TLU SA in ‘n mediavrystelling.
Louis Meintjes, president van TLU SA sê dat TLU SA die erns van hierdie situasie besef en daarom ‘n ekonomiese volhoubaarheid taakgroep daargestel het wat reeds hul eerste vergadering op 7 Desember 2018 gehou het. Verskeie gesprekke met rolspelers in die waardeketting het reeds plaasgevind.
Die beter benutting van tegnologie, moontlike sindikasie, bemarkingskanale en die verspreiding van die risiko wat tans hoofsaaklik deur die boer gedra word is enkele aspekte waarna gekyk word.
“Dit is in belang van die hele waardeketting om hulle kundigheid en kapasiteit tafel toe te bring sodat daar seker gemaak kan word dat, ten spyte van baie negatiewe aspekte wat inwerk op die boere se oorlewing, landbou steeds volhoubaar in produksie sal bly,” meen Meintjes.
“Suid-Afrika se boere het ‘n beter bedeling wat realistiese hoop en positiewe uitkomste sal lewer, nodig. Indien die huidige glybaan waarteen kommersiële landbou agteruitgaan sal voortduur en daar word nie betyds die nodige aanpassings gemaak nie, sal die prys vir te laat optrede dalk te duur wees om te kan bekostig”, voeg Meintjes by.
“Hierdie benadering is ‘n positiewe optrede wat bou vir die toekoms en TLU SA sal lede op hoogte hou van die vordering soos dinge ontvou,” sê Van Zyl.

Storie: BARRY VILJOEN
>>barryv.observer@gmail.com