full screen background image

Swak Afrikaans in materiaal vir leerders was tegniese fout

365

Leerdermateriaal waarvan die swak Afrikaanse taalgebruik verlede week deur ouers aan Polokwane Observer uitgewys is, is nie die resultaat van ‘n fout by die departement van onderwys nie.
‘n Bron na aan die department wat nie geïdentifiseer wil word nie, sê die betrokke dokumente is foutloos in elektroniese formaat na Afrikaanse skole gestuur vanwaar die skole dit self vir leerdergebruik moes reproduseer.
Die geheuestokkie of CD wat uitgestuur is en die rekenaar by die betrokke skool waar die foute in die dokument voorgekom het se programme was klaarblyklik onversoenbaar en daarom het die program woorde inmekaar laat vloei wat dit moeilik gemaak het vir leerders om te lees.
Die betrokke vakmateriaal word in Engels deur die nasio­nale departement van basiese onderwys aan provinsiale kantore verskaf. Polokwane Observer het vasgestel dat die materiaal dan deur vakkundige onderwysers in Afrikaans vertaal word. Die vertalings word geproeflees en taalversorging vind wel plaas.
Die finale foutlose produk soos aan skole verskaf, is aan Polo­kwane Observer beskikbaar gestel. Volgens die bron sal ‘n ondersoek moontlik gedoen word om uit te vind waarom die materiaal wat verkeerd gedruk het aan leerders uitgedeel is.

Storie: NELIE ERASMUS
>>nelie.observer@gmail.com