full screen background image

Sitrusprodusente van oral by boeredag

1488

Die Polokwane Boeredag 2017 wat verlede Donderdag deur ELE Trading by Grin Court Wildreservaat gehou is, het nie net sprekers van Kaapstad getrek nie, maar boere van Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en selfs Swaziland was teenwoordig.
Die hoofborg was Laeveld Agrochem, terwyl ELE Trading, Citrus Research International (CRI) ook groot borge was. Elecmec was een van die uitstallers.
Referate het op sitrusverbouing gefokus, maar boere is eerstehands oor die politieke en ekonomiese situasie deur bekende politieke en besigheidsanalis, dr Theo Venter, ingelig wat van mening is dat die huidige situasie in Zimbabwe nie ‘n radikale invloed op boere in Suid-Afrika sal hê nie. Hy voorspel dat Suid-Afrika teen 24 November rommelstatus sal hê, maar meen voertuig- en sementverkope, wat ‘n goeie aanwyser van die ekonomiese klimaat is, dui aan dat dit nie te sleg met die land se binnelandse geldsake gaan nie. “Die land se ekonomie genereer steeds R11 miljard per dag. Dit is gelyk aan wat die regering maandeliks aan toelaes bestee.”
Spesialiste verbonde aan Laeveld Agrochem en CRI het sitrusprodusente oor aanplan­tings- en marktendense, kultivaropsies en plaagbeheer ingelig.
Dr Peter Johnston, kundige oor klimaat­verandering, het gewaarsku dat dit beslis op die lang duur ‘n uitwerking op boere se produksievermoë sal hê en dat beplanning daarvoor belangrik is.
Dr Paul Cronjé van die departement Hortologie van die Universiteit van Stellenbosch, se referaat oor sitrus onder nette het groot belangstelling uitgelok terwyl Andries Cronjé, landbou-analis, se voorlegging oor pro­­dukte wat in Swaziland geproduseer en in Suid-Afrika bemark word, byval gevind het.
‘n Boeredag word vir 2018 beplan. Vir verdere navrae kontak Angie Green – angie@eletrading.co.za of skakel Albert Horn by 079 499 6943.

Storie en foto’s: BARRY VILJOEN
>>barryv.observer@gmail.com

Die groep sprekers by die boeredag is Divan Dreyer – FNB, Hannes Bester en Wayne Mommsen – CRI, Steyn van Aardt – Agri Technovation, Johan Joubert – CRI, Chris Thompson – Laeveld Agrochem, dr Paul Cronjé – CRI, Tiny van Rensburg – Elite Recoveries en seremoniemeester, Andries Cronje en
dr Mlamuli Motsa – Rhodes, Swaziland, Gerard Meyer – Reemon en dr Peter Johnston – Universiteit van Kaapstad.

Verteenwoordigers van die borge. Carl Schultz – ELE Trading, Bertie Huggett – FNB, Chris Thompson en Callie Engelbrecht – Laeveld Agrochem, Pier­neef Smit van Reemon en Gerhard Duvenhage en Erika Vaughan – Houers Koöperatief Bpk.

Een van die sprekers, Theo Venter, en seremoniemeester, Tiny van Rensburg.

Petré
Bezuidenhout en GP du Preez van Vivo.

Chris Thompson, tegniese- en besigheidsbe­stuur­der van Laeveld Agrochem.

Peter Johnston, kundige oor klimaatverandering, waarsku dat boere moet aanpas.

Hannes Bester, nasionale voorligtingsbestuurder van Citrus Research International praat oor aanplantings- en marktendense.

Wayne Mommsen, voorligtingbestuurder van Citrus Research International in gesprek oor plaagbeheer.

Johan Joubert, programkoördineerder van kultivarevaluering, verduidelik watter kultivaropsies beskikbaar is.

Paul Cronjé van die departement Hortologie van die Universiteit van Stellenbosch, lig boere in oor sitrus onder nette.

Andries Cronjé, landbou-analis, vertel
van die produkte wat in Swaziland ge-
produseer en in Suid-Afrika bemark word.