full screen background image
Willem van Jaarsveld, hoof uitvoerende beampte van Limpopo Landbou.

Politieke opportuniste teiken boere onder dekmantel

975

Politieke opportuniste teiken glo tans boere in Limpopo en elders in die land deur onder die dekmantel van onderhandelinge oor arbeidsake hulle eie doelwitte te bevorder.
Willem van Jaarsveld, hoof uitvoerende beampte van Limpopo Landbou, sê in ‘n media­vrystelling dat verteenwoordigers van politieke partye, of selfs persone wat valslik daarop aanspraak maak dat hulle politieke partye verteenwoordig, afsprake maak met boere om oor ongelukkighede in die werkplek te praat. “Hierdie versoeke kom midde in spits pluk- en paktye op groot, veral uitvoergerigte plase en werknemers word gewerf en opgelei om as aanhitsers en sogenaamde klaers op te tree. Die partye gee voor dat die werkers verkies dat politieke partye, en nie arbeidsverteenwoordigers nie, hulle saak met die werkgewer moet opneem,” sê Van Jaarsveld.
“Sommige van die sogenaamde verteenwoordigers van politieke partye, is niks anders as opportuniste wat optree sonder die sanksie van die partye wie se naam gebruik word nie, ander is gesoute politieke kaders,” voeg hy by.
Volgens Van Jaarsveld bly die politieke partye agter die skerms tot op die stadium wat die onrus groot genoeg is om baie aandag te trek van arbeid in die omgewing asook van die media en tree dan toe tot die saak deur toesprake wat gelaai is met uitsprake en valse aantygings teen die werkgewers. “Die misbruik van die situasie vir politieke gewin by die 2019 stembus word duidelik as die partye in hierdie gelaaide atmosfeer eise begin stel om vrylik toegang tot die plase te kry onder die voorwendsel dat boere nie mag weier dat hulle ‘kiesersopleiding’ doen nie – let daarop dat die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) hierdie taak verrig en nie individuele politieke partye nie – toegang vir die OVK is totaal ‘n ander saak,” beklemtoon Van Jaarsveld. “Sodra ‘n wekgewer instem om met die verteenwoordigers van politieke partye in gesprek te tree, word die agenda uitgebrei na veel meer as arbeidsake en die boer word betrek by uitgerekte gesprekke met die risiko dat wat die werkgewer ookal sê, so verdraai word dat ‘n saak van rassisme of onbillike arbeidspraktyk die hoof fokus kan word,” waarsku hy.
Limpopo Landbou se raad aan boere, gegrond op ondervinding, is die volgende:
– Hanteer alle oproepe en navrae vriendelik en saaklik.
– Weier om oor arbeidsake met politici te onderhandel – landbou moet a-polities bly.
– Hou interne strukture vir grieweprosedure hantering opgelei en pro-aktief – sorg dat gesprek met arbeid deurentyd gevoer word.
– Roep die hulp van die afdeling vir onderhandeling en dispuut-arbitrasie wat by die plaaslike Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) bestaan, onmiddelik in indien die eerste tekens van eskalerende ongelukkigheid onder arbeid, wat nie verder intern hanteer kan word nie, waargeneem word.
– Verseker dat veiligheidstrukture gebeurlikheids- en aksieplanne saam met die plaaslike SAPD-stasie opstel en alle boere daarvan bewus is en weet met wie om te skakel ingeval van nood.
– Aksieplanne moet die tydige aktivering van polisie-eenhede insluit asook die moontlike ontplooiïng van privaat sekuriteitsfirmas se dienste.
– Waarneming is belangrik om vroeë tekens van enige organisering en aanhitsing te kan identifiseer en dienooreenkomstige op te tree.
– Onder geen omstandighede moet enige boer of werknemer met politici of hul verteenwoordigers in gesprek tree oor arbeidsake nie – selfs diegene wat reken hulle onderhandelingsvaardighede is van ‘n hoë standaard moet afgeraai word om gesprek te voer – oormoedigheid en onkundigheid oor die ware motiewe met die gesprek is meermale die onderhandelaar se grootste vyand in hiedie sake.
– Sodra een werkgewer, vir watter rede ookal, besluit om te onderhandel met ‘n politieke party, skep dit ‘n presedent vir alle ander boere in die omgewing en selfs elders in die land.
– Boere, landbou-unies, privaat sekurtirteitsfirmas en die SAPD moet gesonde kommunikasiekanale skep en handhaaf om hierdie situsies effektief te kan hanteer – omdat landboustrukture ‘n groot rol speel in hierdie sake, moet landbouleiers hulle vergewis van veiligheidsake, arbeidsake, plaasprotokol en die regte van politieke partye voor en tydens verkiesings.
“Dit is jammer dat plaasveiligheid en arbeids­harmonie nou deur hierdie opportunistiese optrede van desperate politici in gedrang gebring word,” meen Van Jaarsveld.

Storie: BARRY VILJOEN
>>barryv.observer@gmail.com