full screen background image
Oosskool se beheerliggaamvoorsitter, Andri Weyer.

Oosskool – plek waar vriendskappe vorm

633

“Goeie leierskap is ‘n ononderhandelbare deel van die daaglikse aktiwiteite by die skool,” sê Andri Weyer wat al nege jaar ‘n ouer van Oosskool is en die afgelope twee jaar ook beheerliggaamvoorsitter is.
“Sukses op vele terreine lê in die skool se sterk leierskap. Oosskool beskik bene­wens sy sterk leierskorps ook oor personeel wat passievol by elke kind se ontwikkeling betrokke is. Oosskool het visie wat aktief na­gestreef word,” sê hy.
Weyer meen die verhouding tussen leerders en onderwysers is gestruktureerd. “Om optimaal te funksioneer moet leerders veilig in hul omgewing voel en ook binne ‘n gestruktureerde raamwerk met respek vir mekaar funksioneer. Dié eienskappe vind jy in die klaskamer sowel as op die skoolterrein.
Oor die rol wat Oosskool in die plaaslike gemeenskap speel, sê Weyer dit is dié plek waar vriendskappe op die terrein, klaska­mers en sportveld gevorm word en waar ouers saam aan oplossings werk om die skool nog beter te maak.
Hy voeg by dat die skool se gesogtheid in die tradisies en waardes lê. “Oosskool sal altyd gesog bly want dit is deel van leerders en ouers se lewens. Dit is ‘n skool met tradisies en waardes waarmee elke gesin kan vereenselwig. Die skool se akademiese standaard is hoog en leerders kry blootstelling aan ‘n wye verskeidenheid buitekurrikulêre aktiwiteite.”
Weyer sê elke persoon wat by die skool betrokke is kan trots wees op die mylpale wat behaal is. “Oosskool is een groot suksesstorie waar leerders op alle terreine geleentheid kry om uit te blink. Die skool kan net nog hoër hoogtes in die toekoms bereik alhoewel dit ‘n uitdaging bly.”
Die ekonomiese klimaat het ook ‘n uitwerking op skole en dit is moeilik om ‘n balans tussen inkomste en uitgawes te handhaaf. “Nuwe projekte word goed deurdink en bespreek. Solank die getalle groei sal ons probeer om die pas vol te hou en infrastruktuur aan te pas sonder om leerders te benadeel.”
Benewens sy gelukwense aan die skool, meen Weyer Oosskool sal altyd ‘n leidende rol in Polokwane speel. “Ons aanvaar nuwe uitdagings en maak ‘n sukses daarvan. Die skool sal ook in die toekoms hulle leuse, Glo en Bou, ge­stand doen.”

Storie en foto: RC Myburgh
>>rc.observer@gmail.com